Düzensiz göçe karşı alınan tedbirler ve göçmen emeğinin sömürüsü

Göçmenlere, sığınmacılara veya mültecilere nasıl davranılması gerektiği üzerine açılan tartışmalardaki duruşumuzdan elbette genel olarak düzensiz göçü bir sorun olarak görmediğimiz sonucu çıkmaz. Ama ırkçılıkta gözü dönmüşlere...

Daha fazla oku