Türkiye’nin 2009 yılı siyasi gündeminin öncelikli konularından birisi şüphesiz ki açılımlardır. Açılım, Hükümetin terminolojisinde devletin ve toplumun müzminleşmiş dertleriyle yüzleşmek, bugüne kadar yok sayılmış, el atılmamış meselelerine çözüm aramak anlamına gelmektedir.

Buna karşın açılımı geleneksel siyasetten sapmak ve devletin üniter yapısını ve ulusal birliğini tehlikeye düşürecek bir macera olarak görenler de vardır. Ancak her halükarda açılım kavramı; bugüne kadar tartışılmaktan çekinilen ve genelde yokmuş gibi hareket edilen önemli sorunların halkın her katmanında ele alınmasının ve tartışılmasının yolunu açmıştır. Açılımların hem ülke içinde hem de ulusal sınırlar dışında derin yansımaları olmaktadır. Türkiye dışarıda başta komşularıyla olmak üzere diğer ülkelerle mevcut meselelerini halletmek ve karşılıklı dostluk ve işbirliğine dayalı yeni bir ilişkiler ağı kurmak için çalışırken, içeride demokratik sistemi bütün kural ve kurumlarıyla hayata geçirebilmesini, toplumu oluşturan tüm kesimleri farklılıklarıyla birlikte kucaklayarak kaynaşmış bir kitle haline getirebilmenin mücadelesini vermektedir. İç açılımlar “Demokratik Açılımlar” adı altında başlatılmıştır. Demokratik açılımların birinci hedefi Kürt kökenli vatandaşların eşit vatandaşlar olarak temel hak ve hürriyetlerden yararlanabilmesi ve böylece ülkenin başına bela olan bölücü terörün beslendiği siyasi ve toplumsal şartların değiştirilmesidir.

İkinci hedefi de toplumsal çatışmalara yol açabilen, dolayısıyla ulusal bütünlüğü tehlikeye düşürecek istismarlara zemin hazırlayan Alevi meselesinin tam olarak anlaşılması ve makul bir çözüme kavuşturulmasıdır. Bölücü terörün yol açmaya devam ettiği mağduriyetler Kürt açılımını tartışmaların odağına oturturken Alevi açılımının nispeten geri planda kalmasına yol açmıştır.

Fakat bu durum Alevilerin kendilerini ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmelerine sebep olan rahatsızlıkların daha az önemli olduğunu göstermez. Zaten Hükümet de Alevi açılımı çerçevesinde Alevilerin ve ilgili kesimlerin görüş ve taleplerini ortaya koymalarına imkan veren ‘çalıştaylar’ düzenlemekle meselenin önemini teslim etmektedir.

Raporun PDF’si için Tıklayınız…