Türkiye’de oldukça hareketli siyasal gündemin altında daha az hareketli gibi gözüken, temel tartışma konuları belirgin biçimde süreklilik arz eden bir entelektüel gündemin var olduğu söylenebilir. Bu entelektüel gündemin 1960’lı yılların ilk yarısından itibaren değişmeyen başlıklarından birisi de İslâm ve sosyalizm tartışmasıdır. Seyyid Kutub ve Mustafa Sıbaî’nin etkisiyle İslamcı çevrelerde daha belirgin biçimde tartışılmaya başlanan İslâm ve sosyalizm ilişkisi solun gündemine ilginç bir gelişmeyle, Fransa Komünist Partisi’nin önemli bir isminin Türkçeye tercüme edilen bir metniyle sert bir şekilde girmiş, sert polemikleri beraberinde getirmiştir. Tartışma İslâm ve sosyalizm arasında bir türlü açıkça dile getirilemeyen çakışmaların olduğu düşüncesinin belli bir ölçüde derinleşmesine sebep olmuştur. İslâm ve sol, daha doğrusu İslamcılar ve solcular birbirleriyle kavuşamayan iki kardeş mi? Yasin Aktay bu sorunun cevabını solun soykütüğünü yapmaya çalışarak arıyor.

Kitabı Satın Almak için Tıklayınız…