Prof. Dr. Yasin Aktay

Üniversiteleşme ve mesleki eğitim dengesi

Üniversiteleşme ve mesleki eğitim dengesi

Üniversiteleşme oranı konusunda son yirmi yıldır Türkiye’de gerçekleşmiş olan rakamlar kalkınma yolunda önemli bir mesafenin kat edilmiş olduğunun en önemli göstergelerinden. Dünyada tarım sektöründen sanayi sektörüne, sanayi sektöründen hizmet sektörüne doğru gerçekleşen geçişler yeni bir sosyolojik tablo ortaya çıkarmaktadır.