Cezayirli düşünür Muhammed Arkoun’un elinizdeki kitabı, kendi düşünce seyrini, siyasi konumunu ve görüşlerini irdeleyen bir dizi mülakatın sonunda ortaya çıkmış. Bu mülakatlarda, Oryantalizme kölü eleştiriler getirmekle birlikte, oryantalizmin nesnesi olarak İslam, siyaset, ahlak ve tarih düşüncesinin de ortak bir açmazına işaret etmekte, bu konularda radikal eleştiriler yönelterek İslam düşüncesinin bugün içinde yaşadığımız tarihle tutarlı ve daha dinamik bir biçimde yeniden kurulabilmesi için önerilerde bulunmaktadır.

Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar – Yasin Aktay | Vadi Yayınları

Satın almak için TIKLAYIN