Okur, bu kitapta bir felsefe akımı olarak çağımız düşüncesini ve bilimini etkilemiş fenomenolojinin ana çizgileriyle tartışılmasını, bu tartışmanın ışığında mantığın anlamının sorgulanmasını bulacaktır. Kitapta çağımız düşüncesinin en önemli sorunlarını oluşturan mantık-düşünce-bilim-dil ilişkilerinin fenomenolojideki kaynaklarına kısa ve öz bir yaklaşım denenmektedir. Gerek kültür felsefesi ve yaşam felsefesinde, gerekse mantık ve dil felsefesinde tartışılan birçok sorunun fenomenolojinin kurucusu E.Husserl’in gözüyle nasıl görüldüğünü anlamak isteyen okura sesleniyor bu kitap.

Edmund Husserl Felsefesinde Mantık – Derleyici Prof. Dr. Yasin Aktay | Vadi Yayınları

Satın almak için TIKLAYIN