Komplo teorilerine bakışımı daha önce defalarca burada zikrettim. Nesnel mesnedi olmayan komploların, işin tabiatına vakıf olmayanların sadece hayalleri ve bazı olağan şüpheli aktörlerle ilgili önyargılarına dayanarak ürettikleri komploların bize hiçbir faydası yok.


Bizi gerçeklerden koparır, hayaller, hatta kabuslar dünyasında gezdirir. O komplo teorileri içinde bilmeden düşman bildiğimiz güçlere tanrısal bir güç atfederek kendimizi de kul yerine koymaya başladığımızı bile fark etmeyiz. Dünyada dönen her şeyin o komplo kurucularının tedbir ve iradesi altında cereyan ettiğini vehmetmeye başlarız.

Aslında bu yolla komplonun kurucularını doğrudan Allah’a şirk koştuğumuzu bile anlamayız. Oysa işin gerçeği komplo kuranlar, kurmaya çalışanlar ve bunu uygulamaya koyanlar yok değil, var. Şeytani bir güç her zaman devrededir, her zaman fitnesini fesadını yapmaya ve yaymaya çalışmaktadır.

Onları iyi takip etmek komplolarını boşa çıkarmaya çalışmak gerek. Ancak komplolarını boşa çıkaracağız derken onlara olduğundan fazla güç atfetmemek, dünyada olup biten her şeyin onların iradesinin bir tezahürü ve tecellisi olduğu vehmine kapılmamak gerekiyor. Onlar bir tuzak kurarlar, Allah da bir tuzak kurar ve Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

O’nun tuzağı iyi insanlığın aleyhine değil, insanlık düşmanlarının, zalimlerin, mücrimlerin aleyhinedir.

Aslında şimdiye kadar nice komploların, onları kurup uygulayanların aleyhine sonuçlandığını gördük. Kaşıkçı olayının da sadece Kaşıkçı’yı ortadan kaldırma çabasından ibaret olmayan, Türkiye’de yeni bir darbe teşebbüsünü harekete geçirecek büyük bir komplonun parçası olduğunu, ortaya çıkan verileri birleştirdiğimizde net bir biçimde görüyoruz.

Özene bezene seçilerek hazırlanıp olay günü Türkiye’ye getirilmiş olan Kaşıkçı’nın dublörü Sultanahmet’te girdiği bir tuvaletten başka bir kılıkla çıkıyor. Düşünsenize, biz Kaşıkçı’nın nişanlısı haber vermiş olmasa o gün, belki ertesi gün belki günler sonra İstanbul’da ortadan kaybolmuş bir S. Arabistan vatandaşının veya saygın bir gazetecinin haberleriyle uğraşıyor olacaktık.

S. Arabistan’da yarı resmi gazetelerden Okaz zaten hemen iki gün sonra Türkiye’nin Araplar için güvenli bir ülke olmadığı haberlerini yazmaya başlamıştı bile. Devamında gelecek olan şey son derece yoğun bir propagandanın Türkiye’nin Suudi vatandaşlarına kast edenlere karşı güvenlik sağlayamadığı algısını şok bir etkiyle yaymaya çalışması olacaktı. Bu ilk dalgayı Amerika’dan veya başka ülkelerden Türkiye’ye yönelik yaptırım söylentileri bile takip edebilecekti.

Daha önce test edilmiş ve belli bir duyarlılığı tespit edilmiş olan kur üzerinde odaklanan bir hamlenin Türkiye’yi kısa süre içinde emsalsiz bir ekonomik krize sokmasının planlandığı anlaşılıyor.

Hem bu hamleyi hem de bu hamlenin basit bir hata yüzünden akamete uğramış olmasını Türkiye sevdalısı Arap halkları kendi aralarında “Erdoğan’a karşı yeni bir darbe girişiminin püskürtülmesi” olarak adını koymuş bile.

Türkiye’nin Kaşıkçı’yı öldürmek için gelen ve o meşum cinayeti işledikten sonra S. Arabistan’a geri dönen 18 kişiyi yargılamak üzere S. Arabistan makamlarına ilettiği talebin geri çevrilmesi cinayetin aslında resmi bir makamla üstleniliyor olduğuna delalet ediyor.

Belli ki S. Arabistan resmi makamları bu işten sıyrılmak üzere bile doğru bir savunma argümanı veya davranışı sergileyemiyorlar. Tıpkı Türkiye’nin resmi makamlarını konsolosluğa davet ettikten sonra, içeri girmelerine izin verinceye kadar günlerce göstere göstere içeride temizlik yapmaları gibi. O temizlik içerde cinayet delillerini karartılmasından başka bir anlama gelmediği için cinayetin en büyük delili olarak kabul edilebilirdi, nitekim gerek kalmadan itiraf geldi.

Cinayetten sonra katilleri taşıyan uçakların ikisinin de doğrudan Riyad’a uçmak yerine birinin Kahire’ye birinin de Dubai’ye indikten sonra Riyad’a gitmesi ayrıca değerlendirilmeli. Bu üç ülkenin son zamanlarda ortaya koyduğu ittifak bu kirli olayda da bütün çıplaklığıyla gerçekleşmiş görünüyor.

Tam bir keşfi avret hali.

Yıllardır masum insanlara zulmeden, dünyada onlar hakkında “terörist” suçlamasıyla kampanyalar yürüten bir ittifak olarak temayüz etmiş olan bu grubun bu hunharca cinayette de suç ortağı olarak çırılçıplak enselenmiş olması ilahi bir ceza olarak yeter.

Olay bu kadar açıktır. Buradan hala mücrimlerin zekiliğine, komplolarının hala akıl sır erdirilemeyecek hayranlık verici sinsiliğine veya boyutlarına ışık tutar gibi açıklamalar yapanlar bu ilahi cezanın göz kamaştırıcı ışığını görmezden gelerek çok şey kaybediyorlar.