11 Eylül 2001″in 13. Yıldönümünün arefesinde, Obama”nın teröre karşı ilan ettiği yeni savaşın ardından büyük bir hızla başlayan hareketlilik bölgemizde uzun sureli bir savaşın cereyan edeceğini işaret ediyor. ABD bölge ülkelerinden müteşekkil bir koalisyon oluşturarak IŞİD”e karşı baştan itibaren uzun süreceği öngörülen bir mücadelenin planlamasını yapıyor. ABD”nin önce savunma bakanı, ardından Dışişleri Bakanı John Kerry bölge ülkelerinin yanı sıra Türkiye”ye de ziyaretlerde bulundu.

Bu ziyaretlerde Türkiye”nin de bu koalisyona mümkün bütün gücüyle ve desteğiyle katılması bekleniyor. Ancak baştan itibaren karaya ayak basmayacağını ilan eden ABD”nin bölge ülkelerinden ve bilhassa Türkiye”den beklentisine dair sergilediği niyet, bu savaşın mahiyetini ve kapsamını da ortaya koyuyor. Bütün görüşmeler ve bilhassa Türkiye”ye yönelik trafik Irak”a karşı 2003 yılında girişilen işgal öncesi temasları andırıyor.

Ama bu sefer iş biraz daha farklı. Saddam”a karşı kampanya oldukça kuşkuluydu, uydurma olduğu sonradan iyice kesinleşen deliller bahane edilerek Irak”ın işgaline yol açılıyordu. Oysa şimdi IŞİD”in öyle veya böyle tehlikeli ve herkese zararlı bir terör örgütü olduğunda kimsenin kuşkusu yok. IŞİD”in varlığı ve faaliyetlerinin birinci dereceden zarar verdiği ülke hiç kuşkusuz Türkiye. O yüzden IŞİD belasının def edilmesi her şeyden önce Türkiye”nin arzusudur.

Ancak bu belanın defedilmesi için harekete geçen koalisyonun ne kadar güvenilir olduğu ve gerçekten bu belanın defedilmesini ne kadar istediği konusunda tablo o kadar net değil.

IŞİD”i bitirmeye mi çalışıyorlar yoksa IŞİD sayesinde farklı planlar mı uygulanmaya çalışılıyor? IŞİD”in video şovları kimi neye davet ediyordu?

Bir defa IŞİD”i def etmek için öncelikle iyi tanınması, onu doğuran şartların iyi tahlil edilmesi gerekiyor. Bunun tespitine dairse ne ABD”den ne de ABD”nin davet ettiği koalisyona katılan ülkelerin dişe dokunur bir yaklaşımı sözkonusu. Daha önce de söyledik. IŞİD her şeyden önce Suriye”de Esad”ın bir terör ve entrika örgütüne dönüşen varlığının ortaya çıkardığı bir sonuç.

3,5 yıldır bizzat kendi halkının ikiyüzbinden fazlasını en feci şekillerde katleden Esad”ın bir türlü harekete geçiremediği uluslararası hümanizmin, IŞİD”in video şovlarıyla gerçekleştirdiği cinayetlerle hızla harekete geçiyor olması gerçekten çok manidar.

IŞİD”in Türkiye için son derece zararlı bir tehdit ve tehlike oluşturduğuna kuşku yok. Ama IŞİD nedir? Daha bunun cevabını veremeden ona karşı yürütülecek bir savaş en iyi ihtimalle karanlığa yumruk sallamak olmaz mı?

Kuşkusuz daha kötü ihtimal, birilerinin bizi bu sefer IŞİD dolmuşuna bindirerek bölgede uzun süre devam edecek bir istikrarsızlığın birincil hedefi haline getirmeye çalışması.

Bölgede Mısır”ın darbeci yönetimi, Esad ve Maliki uzantılı örgütler var olmaya devam ettikçe IŞİD ve benzeri yapıların altyapısı hiç bir zaman çökmez. Bir IŞİD biterse mutlaka başka IŞİD”ler çıkar. ABD”nin kurmaya çalıştığı koalisyon içinde Körfez ülkeleri de var ki, zaten IŞİD”i doğuran bu siyasi koşulların birincil sorumluları onlar. Üstelik onların özellikle Mısır”da yürüttükleri siyasete başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin de bir itirazı yok.

Burada basit bir soru soralım isterseniz: IŞİD”in Irak”ta öldürdüğü insan sayısı Mısır”da Rabia meydanında 14 Ağustos 2013 tarihinde sadece bir gün içinde öldürülen Mısırlı göstericilerin sayısını geçti mi? Mısır”da gerçekleşen bu insanlık dışı hadiselere veya Esad”ın hiç bir şekilde karşılaştırılamayacak katliamlarına hiç bir tepki göstermeyenlerin bugün IŞİD”in tahriklerine büyük bir seferberlik başlatarak gelmeleri geçiştirilebilecek bir soru değil.

Türkiye IŞİD belasını mutlaka en iyi şekilde analiz etmeye çalışıyor ve ona karşı alınacak daha sağlıklı tedbirler hususunda kendi tezlerini ortaya koyuyor. O yüzden apar topar, yangından mal kaçırır gibi oluşturulmaya çalışılan bu koalisyona ihtiyatla yaklaşıyor.

Baksanıza, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şimdiye kadar hükümete karşı hiç göstermediği bir “olumlu muhalefet” yaklaşımını bir anda IŞİD”e karşı koalisyona katılım konusunda sergiliyor. IŞİD”e karşı savaşılacaksa desteğe hazırız diyor. Bu göz yaşartıcı destek açıklamasının sebebi ne acaba? Hani bayram değil seyran değil ya!. Sen IŞİD”in ne olduğunu gerçekten çok mu biliyorsun?

Kesinlikle IŞİD”e karşı bir mücadele gerekiyor, ama ya bu mücadele biraz da Esad”la daha fazla karşı karşıya gelmeyi gerektiriyorsa, Kılıçdaroğlu bu desteğine devam edecek midir?

Bu da cevabını merakla bekleyeceğimiz bir başka soru.