Yasin Aktay Siirt doğumlu, akademisyen, yazar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, TBMM 25. ve 26. dönem AK Parti Siirt Milletvekili.

20 Şubat 1966’da Siirt’te doğdu.

Öğretim Üyesi Profesör; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede yaptı.

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görev yaptı. ABD’nin değişik üniversitelerinde araştırmalar yaptı, dersler verdi. Çok sayıda bilimsel kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Çeşitli dergilerin editörlüğünü yaptı. TÜBA Üyesidir. Köşe yazarlığı yapmaktadır. 2010 – 2014 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün başkanlığını yapmıştır.

Eylül 2012’de AK Parti 4. Olağan kongresinde MKYK üyesi seçildi. 2014-2015 yıllarında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

25. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik Türkiye Delegasyonu Başkanlığı yaptı. Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanıdır.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça, orta düzeyde Kürtçe bilen Aktay, evlidir.

1991’de Bryan S. Turner’dan yaptığı Max Weber ve İslâm isimli çevirisi kitap olarak yayımlanmıştır.

1992’de Selçuk Üniversitesince Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1993’te, Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge (Dini Bilginin Akademizasyonu Üzerine Siyasi ve Entelektüel Tartışmalar) isimli tezi yazarak, yüksek Lisans Programını bitirmiştir.

1997’de, Body, Text, Identity: The Islamist Discourse of Authenticity in Modern Turkey (Beden, Metin, Kimlik: Modern Türkiye’de İslâmi Otantisite Söylemleri) isimli doktora tezini yazarak bu programdan mezun olmuştur. 1999 Kasım ayında “Uygulamalı Sosyoloji” anabilim dalında “Doçent” ünvanına sahip oldu. Akademik hayatı boyunca ,değişik dergilerde yüzden fazla yazısı İngiliz’ce, Arap’ça dillerinde birçok makale ve çevirisi yayımlanmıştır.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2001 yılı Doktora-Sonrası Yurtdışı araştırma bursunu kazanarak Nisan-Eylül 2001 tarihleri arasında ABD’nin Utah Eyaletinde University of Utah bünyesinde Mormonların iş Ahlaki ile Anadolu’da yeni Gelişen Burjuvazi sınıfının çalışma ahlakları arasında karsılaştırmalı bir çalışma yaptmıştır. Bu çalışmanın birçok kısmı değişik dergilerde yayımlanmış,bu çalışmalar değişik konferanslarda sunulmuştur.

2003-2004 Öğretim yılında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maine’de Libra Foundation’un davetlisi olarak Sosyal Sorunlar ve Sosyal Değişim ile Orta Doğu Sosyolojisi dersleri vermiştir. Türkiye’nin toplumsal yapısı, uygulamalı sosyolojinin yöntem sorunları, hermenötik, beden sosyolojisi, modern ve postmodern dünyada kimlik ve farklılık politikaları, toplumsal tarih, din ve İslâm sosyolojisi ve felsefesi gibi konular özel bir ilgi alanlarındandır.

1992-2000 yılları arasında Vadi Yayınları Genel Yayın Yönetmenliğini yapmıştır. 1991 yılından beri yayımlanmakta olan Sosyal Bilimler, Düşünce ve Siyaset dergisi Tezkire‘nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır, 2003 yılından beri yayımlanmakta olan Sivil Toplum Dergisi’nin Eş-Editörlüğünü ve Dinler Tariihi dergisi Milel ve Nihal‘in de yazı işleri müdürlüğünü yürütmektedir.

Ayrıca, Avrupa Günlüğü, Değerler Eğitimi Dergisi, İnsan Hakları Dergisi, dergilerinin yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2005 yılında Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalında Profesör ünvanına sahip olan Yasin Aktay, halen Yeni Şafak Gazetesinde de köşe yazıları yazmaktadır.

http://www.yenisafak.com/yazarlar/yasinaktay/yazar-arsiv

2010 – 2014 yılları arasında Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün başkanlığını yürütmüştür. Eylül 2012’de Ak Parti 4. Olağan kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir.

Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme (E. Göka ve A. Topçuoğlu ile, Vadi, 1995)
Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm (A. Topçuoğlu ile, 1996)
Din Sosyolojisi (M. Emin Köktaş ile Vadi, 1998)
Türk Dininin Sosyolojik İmkânı: Alevilik ve İslam Protestanlığı (İletişim, 1999)
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık (İletişim, 2004)
Küresel Kentleşme: Konya Örneği (Konya SAM, 2006).
Tarihbozumu: Tarih Sosyolojisi ve Tarih Bilinci (2010)
Türk Sosyolojisinin Tarihine Eleştirel bir Katkı (Küre 2010);
Türkiye’de Ortak bir Kimlik Olarak Ötekilik (2010)
Korku ve İktidar: Komplo Üretimi ve elit Tahakkümü (Pınar, 2010)
Karizma Zamanları: 28 Şubat’tan 27 Nisan’a AK Parti ve Türk Siyaseti (2011)
Culture and Politics in the Changing Middle East) edited by Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2012).
Culture and Politics in the New Middle East, edited by Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2012).
El-Thaqafatu ve Dirasatu’l Sharkqu’l Awsat: A’mâlu’l Mu’temer al-Arabî-alTurkî el-evvel li’l ulum al ijtimaî (Arabic. Cultural and Political Studies in the Middle East: 1st Arab-Turkish Congress in Social Sciences, selected papers) Vol 1, 2, editors: Yasin Aktay, Pakinem al-Sharkawy, Ahmet Uysal, (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2012).
State Justice and Youth, Edited by Yasin Aktay, Birol Akgün, Ahmet Uysal, Faouzi Bendridi 3rd Arab-Turkish Congress in Social Sciences, selected papers (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2013)
El-devletu ve’l adeletu ve’l-şebab, editörler: Yasin Aktay, Birol Akgün, Faouzi Bendridi, Ahmet Uysal, , (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2014)
State Justice and Youth, edited by Yasin Aktay, Birol Akgün, Faouzi Bendridi, Ahmet Uysal, (Ankara: Institute of Strategic Thinking, 2014)
Devlet Adalet ve Gençlik, editörler: Yasin Aktay, Birol Akgün, Faouzi Bendridi, Ahmet Uysal, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara (2014)
Hepimiz Ötekiyiz, Yasin Aktay ve Ahmet Kızılkaya, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2014)
Neye Himmet Neye Hizmet, Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2014)
Küreselleşme, Çokkültürlülük, Sahicilik, Sosyoloji Temrinleri 1,Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2015)
Postmodern Kavşakta Din ve Sivil Toplum, Sosyoloji Temrinleri 2,Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2015)
İslam ve Solun Soykütüğü, Yasin Aktay, Tezkire yayıncılık, İstanbul (2016)

İngilizce’den;
Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, Ahmet Çiğdem (Vadi, 1992)
İslam Toplumları Tarihi, Ira Lapidus (2 cilt, İletişim, 2002, 2010)
Max Weber ve İslam: Eleştirel Bir Yaklaşım, Bryan S. Turner (Vadi, 1991)
Arapça’dan;
Tarih, Felsefe, Siyaset Konuşmaları, Muhammed Arkoun (vadi, 2000)

Arap Türk Sosyal Bilimler Kongresi IV Kongre Başkanı, 25 – 27 Ekim 2014, Amman
Milel ve Nihal Dergisi yönetmenliği, yılda üç kez yayımlanan Dinler Tarihi ve Araştırmaları Dergisi
Stratejik Düşünce Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği
Tezkire dergisi yayın kurulu üyeliği, devam ediyor
1992-2000 yılları arasında Vadi Yayınları Genel Yayın Yönetmenliğini yapmıştır

Türkiye Bilimler Akademisi
Bilim ve Araştırma Kültür Derneği
Dinler Tarihi Derneği
Tüketiciler Birliği
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Türk Sosyoloji Derneği
Türkiye Yazarlar Birliği

Ak Parti Sitesi
Stratejik Düşünce Enstitüsü
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yeni Şafak Gazetesi